Mål och bevakningar - Enkel verksamhetsstyrning

Med mål och bevakningar kan man få stor hjälp att styra sitt företag. 

 

 
Sätt och följ upp mål på prioriterade nyckeltal

Sätt och följ upp mål på prioriterade nyckeltal

Sätt tydliga mål för verksamheten

 

Ett framgångsrikt företagande bygger på tydliga mål med verksamheten. I MyNumbers kan du lätt sätta mål på de viktigaste nyckeltalen, så som kassa, intäkter, kostnader och resultat. Sätt mål på grupper eller enskilda kostnader och intäkter om du vill styra i mer detalj.

MyNumbers uppdaterar dig hur det går med dina mål genom smarta notiser i mobilen och på webben.

 

 

Var kostnadsmedveten och gör en budget

 

I MyNumbers kan man inte göra en fullskalig traditionell budget, men med hjälp av vår intuitiva översikt kan du snabbt skaffa dig en bild av hur dina kostnader ser ut. Därefter är det lätt att identifiera vad du behöver fokusera mer på.

I MyNumbers kan du sätta återkommande budgetmål som varnar dig om dina kostnader går över en viss nivå varje månad.