Ekonomiskola

Vi hjälper dig med bokföringstermer som kan vara bra att känna till.

Likviditet bild.png
 

Vad är Likviditet?

Likviditeten visar ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga. Kan ni betala räkningar, skatt moms m.m. i tid anses ditt företag vara likvid.

Pengar som kan användas omedelbart d.v.s. tillgångar som företaget har direkt tilllgängliga, kallas likvida medel.

Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.

Försök alltid ha en hög likviditet så ni har en buffert för att öka chansen att klara av oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi.

 

Vad är nyckeltal?

Nyckeltal är de tal som är viktigast för ett företag att ha koll på t.ex intäkter, utgifter eller resultat. De är de talen som oftast används som bas för hur ett företag mår.

Nyckeltal används för jämförelse, t.ex med resultat inom samma område från föregående år eller mot konkurrenter.

Nyckeltal bild.png
rantabilitet.png
 

Soliditet

Soliditet visar företagets långsiktiga betalningsförmåga. 

Vid hög soliditet drivs företaget främst med hjälp av sina egna pengar. 

Man har då bättre motståndskraft mot eventuella motgångar och förluster och kan t.ex. lättare få banklån.

men hög soliditet kan nämligen också vara en följd av bristande utvecklingsarbete och otillräckliga eller obefintliga investeringar. 

Låg soliditet betyder att företaget främst drivs av pengar från investerare eller lån vilket  skapar beroende. Låg soliditet med dålig tillväxt är ofta ett tecken på att man går med förlust. 

men låg soliditet kan ochså vara en följd av kraftig expansion och investeringar vid t.ex. en tillväxtfas och är då fullt godtagbart.

 

Utgifter vs Kostnad

I maj köper du en resa för 9000 kronor av en resebyrå. Du betalar beloppet direkt men själva resan är i juli.

Utgiften sker alltså i maj då pengarna betalades ut.

Kostnaden sker i juli. Det är då du egentligen förbrukar pengarna.

utgifter kostnader.png
Intäkter, inbetalning, inkomst.png
 

Inkomst, intäkt & inbetalning

Kalle driver Kalles Grävmaskin AB. Kalle konsultar åt Lasses Bygg AB i juli och augusti och fakturerar totalt 100.000 kr.

Inkomst:

När Kalle är klar i augusti registreras hans tjänster som inkomst. Han har dock inte fått betalt än.

Intäkt:

Kalle bokför sitt arbete som 50.000 kr i intäkter för juli och 50.000 kr i augusti.

Inbetalning:

Eftersom Kalle fakturerade sent i augusti får han hela summan inbetald i september (beroende på betalningsvillkor)