Ekonomiskola

Bokföringstal förenklat helt enkel

 

Vad är nyckeltal?

Tycker du att det kan vara krångligt med vissa nyckeltal?

Syftet med denna lilla ekonomiskola är att beskriva nyckeltalen som dyker upp i vår tjänst på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Nyckeltal är de tal som är viktigast för ett företag att ha koll på t.ex intäkter, utgifter eller resultat. De är de talen som oftast används som bas för hur ett företag mår ekonomiskt.

Nyckeltal används för jämförelse, till exempel med resultat inom samma område från föregående år eller mot konkurrenter.

Beskrivning av nyckeltal

Beskrivning av nyckeltal

Likviditet

Likviditet

 

Vad är Likviditet?

Likviditeten visar ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga. Kan ni betala räkningar, skatt moms m.m. i tid anses ditt företag vara likvid.

Pengar som kan användas omedelbart d.v.s. tillgångar som företaget har direkt tilllgängliga, kallas likvida medel.

Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.

Försök alltid ha en hög likviditet så ni har en buffert för att öka chansen att klara av oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi.

Soliditet

Soliditet

 

Soliditet

Soliditet visar företagets långsiktiga betalningsförmåga. 

Vid hög soliditet drivs företaget främst med hjälp av sina egna pengar. 

Man har då bättre motståndskraft mot eventuella motgångar och förluster och kan t.ex. lättare få banklån.

men hög soliditet kan nämligen också vara en följd av bristande utvecklingsarbete och otillräckliga eller obefintliga investeringar. 

Låg soliditet betyder att företaget främst drivs av pengar från investerare eller lån vilket  skapar beroende. Låg soliditet med dålig tillväxt är ofta ett tecken på att man går med förlust. 

men låg soliditet kan ochså vara en följd av kraftig expansion och investeringar vid t.ex. en tillväxtfas och är då fullt godtagbart.

 

Utgifter vs Kostnad

I maj köper du en resa för 9000 kronor av en resebyrå. Du betalar beloppet direkt men själva resan är i juli.

Utgiften sker alltså i maj då pengarna betalades ut.

Kostnaden sker i juli. Det är då du egentligen förbrukar pengarna.

Utgifter och Kostnader

Utgifter och Kostnader

Intäkter, inbetalningar och inkomster

Intäkter, inbetalningar och inkomster

 

Inkomst, intäkt & inbetalning

Kalle driver Kalles Grävmaskin AB. Kalle konsultar åt Lasses Bygg AB i juli och augusti och fakturerar totalt 100.000 kr.

Inkomst:

När Kalle är klar i augusti registreras hans tjänster som inkomst. Han har dock inte fått betalt än.

Intäkt:

Kalle bokför sitt arbete som 50.000 kr i intäkter för juli och 50.000 kr i augusti.

Inbetalning:

Eftersom Kalle fakturerade sent i augusti får han hela summan inbetald i september (beroende på betalningsvillkor)

 

Resultat

Resultat är ett nyckeltal som är av stor vikt för företagets ekonomi. Resultat fås fram genom att beräkna summan av intäkter minus summan av alla kostnader.


Till exempel, Kalles Grävmaskin ABs intäkter uppgår till 150 000 kr medans han kostnader landar på 50 000 kr. Resultatet är därmed en vinst på 100 000 kr. Hade kostnaderna istället landat på 151 000 kr hade resultatet blivit en förlust på -1000 kr.

Resultat

Resultat

Kassa och bank

Kassa och bank

 

Kassa & Bank

Med Kassa & Bank vilket ibland kallas likvida medel menas de tillgångar som är tillgängliga för utbetalningar. De används för utbetalningar till leverantörer och ägare med flera. Kassa, bank och likvida medel ökar vid olika former av inbetalningar. Det kan vara från kunder, långivare och så vidare. 

Kalles Grävmaskin AB ska betala en faktura till en leverantör. Pengarna dras då från bankkontot vilket gör att tillgångarna i Kassa & Bank minskar. I det motsatta fallet så ökar tillgångarna i Kassa & Bank när Kalle skickar en faktura till en kund som sedan blir betalad.