Mål och budget

Vi ger dig en enklare verksamhetsstyrning 

 

Sätt tydliga mål för verksamheten

Ett framgångsrikt företagande bygger på klara tydliga mål med verksamheten. I MyNumbers kan du lätt sätta mål för de viktigaste nyckeltalen, så som kassa, intäkter, kostnader och resultat. 

Beskriv vad du vill uppnå och när och därefter kommer MyNumbers påminna dig om hur det går med målet genom smarta notiser i mobilen och på webben.

 

Var kostnadsmedveten och gör en budget

Med hjälp av MyNumbers intuitiva översikt så kan du snabbt skapa dig en bild av hur dina kostnader ser ut. Därefter är det lätt att identifiera vad som är fasta kostnader och vad som enkelt går att kapa. 

 

I MyNumbers kan du sätta återkommande budgetmål på enskilda konton eller kontogrupper som varnar dig om dina kostnader går över en viss nivå varje månad.