Fakturor och kunder

Vi hjälper dig ha kontroll på dina fordringar, leverantörsskulder och viktigaste kunder.

 
Se dina lönsammaste och viktigaste kunder

Se dina lönsammaste och viktigaste kunder

 

Se dina viktigaste kunder

I MyNumbers har du extra koll på alla dina kunder. Se enkelt vilka kunder som fakturerat mest de senaste 12 månaderna och vilka kunder som har mest fordringar, alltså de som är skyldiga dig mest pengar. Du kan då ta snabba beslut och kontakta dem i tid så du inte behöver ligga ute med för mycket pengar.

Bevaka dina inbetalningar

Utestående och obetalda fakturor visas tydligt så att du får bättre koll på när dina kunder betalar och om de betalar i tid. På så sätt kan du förkorta kredittiden, tiden mellan fakturering och betalning.

Kassaflödet, in- och utbetalningar under en viss period, är mycket viktig för ditt företag. Har företaget starkt positivt kassaflöde ger det stora möjligheter till investeringar och utveckling. Har företaget negativt kassaflöde under en tidsperiod påverkas både resultat och besparingar.

Ha därför en så kort kredittid som möjligt. Håll även koll på dina egna kostnader så att du inte glömmer bort att betala dina leverantörer. 

Bevaka utestående och obetalda fakturor

Bevaka utestående och obetalda fakturor